Ajankohtaista

Yrityksemme siirtyy Procountor laskutusohjelman käyttöön. Lue lisää Procountor ohjelmasta.

Kutsu Tilihelander Ky 29.10.2018.pdf

TIETOSUOJA-ASETUS ASTUU VOIMAAN 25.5.2018

EU:n uusi tietosuoja-asetus eli GDPR tulee voimaan 25.5.2018. Tämä tarkoittaa, että yritysten ja yhdistysten tulee tarkistaa, mitä henkilötietoja heillä on työntekijöistä, asiakkaista ja jäsenistä, ja miten niitä tietoja säilytetään.

Olette rekisterinpitäjiä, jos teillä on työntekijöitä (työntekijärekisteri), asiakastietoja (asiakasrekisteri) tai jäseniä (jäsenrekisteri). Teidän on laadittava rekisteriseloste, jossa kerrotaan, miten näitä tietoja käsittelette. Rekisteriselosteeseen merkitään mm. mitä tietoja teillä on ko. henkilöistä tallennettuna. Ette voi kerätä henkilöstä muita tietoja, kuin mikä on välttämätöntä toimintanne kannalta. Tiedot on suojattava luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä. Jos toimitiloissanne, jossa on henkilötietoja saatavilla, käy esim. siivooja sellaiseen aikaan, että itse ette ole paikalla, on henkilötiedot oltava lukkojen takana. Rekisteriseloste on pidettävä yleisesti saatavilla toimipaikassanne tai verkkosivuillanne.

Henkilötietoja saa laillisesti käsitellä vain seuraavista syistä (vähintään yhden tulee täyttyä): suostumus, oikeutettu etu (esim. työsuhde tai jäsenyys), sopimus, lakisääteinen velvoite, elintärkeä tai yleinen etu (esim. luonnonkatastrofit) ja julkinen tehtävä. Alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan huoltajan suostumus.

Tarvittavat rekisteri- ja tietosuojaselostelomakkeet löytyvät esim.

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html

Tilihelander Ky ja VeroTarja noudattavat kaikissa palveluissaan tietosuoja-asetusta. Käytämme ohjelmistona Visma Fivaldia pilvipalveluna ja paikallisella palvelimella sekä etänä Suonentiedon Maatalousneuvos-ohjelmistoa. Visma Group yrityksenä huolehtii siitä, että asiakkaat pystyvät noudattamaan uutta tietosuoja-asetusta. Käytämme henkilötietojanne vain asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin asioihin.

1.1.2017 Omavero

Verohallinto tiedottaa: Korvaamme vuoden 2017 alussa Verotili-palvelu OmaVerolla. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

OmaVerossa on mahdollista antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Se vastaa sisällöltään nykyistä verotiliotetta. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista.

Tunnistautumiseen ei tule muutoksia, vaan OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin nykyisin Verotili-palveluun. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia nykyisiin Katso-valtuuksiinsa, sillä Verotili-palvelua varten annetut valtuudet ovat käytössä myös OmaVerossa.

Lakimuutosten ja Verotili-palvelun poistumisen seurauksena monet termit, kuten verotiliote ja kausiveroilmoitus, jäävät pois käytöstä.

Lähivuosina OmaVero laajenee, kun siihen tuodaan kaikki yritys- ja henkilöasiakkaiden tärkeimmät asiointipalvelut. Jatkossa esimerkiksi kaikki veroilmoitukset voi antaa OmaVerossa.

VEROHALLINNON PALVELUNUMEROT

Soitatko Verohallintoon? Tarkista numero osoitteesta:

KUITIN TARJOAMINEN PAKOLLISTA

Verohallinnon ohjeen mukaan yrityksen ja elinkeinonharjoittajan on aina tarjottava kuitti käteiskaupassa asiakkaalle automaattisesti. Asiakas voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta kuittia. Kuitti on osa yrityksen tuloutusjärjestelmää ja tulee täten merkitä aina kirjanpitoon. Kts. mallikuitti verottajan sivuilta! Verohallinto pyrkii uudella säännöksellä kitkemään harmaata taloutta ja valvoo säännöksen noudattamista koeostoin, jos on syytä epäillä, ettei velvollisuutta noudateta. Seuraamukset kuitin tarjoamisen laiminlyönnistä ovat ankarat: vähintään 300 ja enintään 1000 euron laiminlyöntimaksu.

VEROTUSPÄÄTÖKSET

Muistutamme, että verotuspäätökset on hyvä tuoda aina tilitoimistoon tarkistettavaksi. Vaikka tulossa olisi veronpalautusta, ei se välttämättä tarkoita sitä, että verotus olisi veroilmoituksen mukaisesti ja oikein toimitettu.

ENNAKKOVEROT

Tarve ennakkoverojen muutokseen kannattaa selvittää, kun ennakkoverolaskelmat saapuvat alkuvuodesta ja toisen kerran kesä-elokuun aikana. Ota yhteyttä tilitoimistoon, jos ennakkoveroa ei ole määrätty tai toiminta muuttuu tämän vuoden aikana edellisiin tilikausiin verrattuna.

TILINTARKASTUSLAKI 1.7.2016 alkaen

Kokonaisuudistus, jossa tutkinto ja valvonta uusittiin. Perustutkinnon suorittaneet tilintarkastajat ovat HT-tilintarkastajia. Tilintarkastusvalvonta on PRH:n pääjohtajan alaisuudessa toimiva viranomainen. yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Yhteisö voi päättää, ettei tilintarkastajaa valita:

  • kun määräys on poistettu yhtiöjärjestyksestä/yhtiösopimuksesta
  • enintään yksi vapautuksen rajoista ylittyy kahtena peräkkäisenä tilikautena
  • liikevaihto enintään 200 000
  • taseen loppusumma enintään 100 000
  • henkilöstön lukumäärä enintään 3

RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS

– käytäntö, jossa ostaja on verovelvollinen myyjän puolesta

–> myyjä lähettää arvonlisäverottoman laskun
–> laskussa oltava ostajan y-tunnus ja tieto, että ostaja on veronmaksuvelvollinen

– sovelletaan silloin, kun ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka enemmän kuin satunnaisesti myy rakentamispalveluja (myös sivutoiminen toiminta)

–> satunnainen = kertaluonteinen, tilapäinen, ei toistuva, vähäinen rakentaminen jota ei ole tarkoitettu jatkuvaksi toiminnaksi

– käytäntö koskee seuraavia kiinteistöön (maa-alue, rakennus, rakennelma) kohdistuvia rakentamispalveluja: maapohja- ja perustustyöt, rakennustyöt, rakennusasennukset, rakennuksen viimeistely, rakennuskoneiden vuokraus (mikäli myös koneenkäyttäjä vuokrataan samalla), rakennussiivous, työvoiman vuokraus

– käytäntö koskee myös tavaran myyntiä, mikäli se myydään asennettuna.

– myyjällä velvollisuus ottaa selvää, myykö ostaja ko. rakentamispalveluja

– säännöstä sovelletaan myös ns. välimiestoiminnassa eli ei-rakennusalalla toimiva yritys myy ostamansa rakentamispalvelun edelleen rakennusyritykselle

Myyjän päätoimialalla ei siis ole merkitystä. Jos myyjä vaikka vain kertaluoteisesti myy ko. rakentamispalveluja ja ostajan toimialaedellytys täyttyy, palveluun sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa kannattaa olla yhteydessä suoraan verohallintoon ja tiedustella käytäntöä ko. tapauksessa tai ottaa yhteyttä tilitoimistoon jolloin me voimme selvittää asiaa puolestanne.